Държавен куклен театър Габрово


ПРЕДСТАВЛЕНИЯТА НА ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР

ГАБРОВО ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2018 г.          

07. 10.2018 г.

КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ

Режисьор: Илиян Иванов

Сценография: Драгомир Цанев

Музика: Георги Гарчов

11.00 часа

Салона на театъра

14. 10.2018 г.

БАБА, ДЯДО И МЕСЕЧИНКА

Режисьор: Николай Колев

Сценография: Ива Хаджиева

Музика: Димитър Вълчев

11.00 часа

Салона на театъра

21. 10.2018 г.

СНЕЖАНКА И СЕДЕМТЕ ДЖУДЖЕТА

Режисьор: Теменужка Коларова

Сценография: Наталия Гочева

Музика: Георги Гарчов

11.00 часа

Салона на театъра

28. 10.2018 г.

ГАРДЖЕТО ПЕВЕЦ

Режисьор: Съби Събев

Сценография: Павлина Василева

Музика: Георги Гарчов

11.00 часа

Салона на театъра